Ceník služeb

Celkovou cenu za grafické práce rozdělujeme na tři základní položky:

Grafický návrh

Tato cena většinou zahrnuje náklady vynaložené k prezentaci návrhu. Veškeré grafické návrhy jsou výsledkem tvůrčí práce. Cenu proto stanovujeme podle náročnosti zadání.

Provedení definitivy

Tato položka bývá velmi individuální a liší se zejména náročností a rozsahem práce. Obsahuje částky za veškeré práce a úkony nutné k dosažení realizace zakázky od odsouhlasení návrhu do předlohy k tisku (tzn. provedení korektur textových i obsahových změn požadovaných klientem, vícepráce, definitivní počítačové zpracování, případně náhled a konzultace, postscripty, předání digitálních dat do litografického studia, makety apod.).

U některých typů prací, kde lze náročnost a rozsah práce předpokládat, lze stanovit paušální cenu za položku (kus, stránku apod.), případně celkovou paušální cenu za zpracování zakázky.

Cenu za provedení definitivy lze také účtovat hodinovou sazbou.

Udělení licence

Výši ceny za udělení licence určuje podoba udělované licence. Licence definuje zejména územní působení a způsob rozšiřování díla, u periodických děl pak také počet kusů pro jeho první a další vydání, vytvoření jazykových mutací apod. Vedle těchto faktorů může výši ceny za udělení licence výrazně ovlivnit také význam klienta či společenský dopad zpracovávané zakázky.


Orientační ceny grafických prací

Níže uváděné ceny jsou minimální a neobsahují položku za poskytnutí oprávnění nabyvateli k výkonu práva dílo užít (licenci). Ceny jsou bez DPH.

Corporate design

Značka, včetně manuálu vizuálního stylu
od 8 000 Kč
Kompletní prezentace firmy
od 30 000 Kč
Výroční zpráva
od 8 000 Kč

Corporate design

Propagační grafika a tiskoviny

Inzeráty
od 1 500 Kč
Letáky
od 2 500 Kč
Plakáty
od 5 000 Kč
Brožury
od 6 000 Kč
Katalogy
od 15 000 Kč
Ikony, piktogramy, jednoduché grafické prvky
od 1 000 Kč

Propagace a reklama

Webové stránky a eshopy

Webová vizitka
1 stránka (základní informace o firmě, kontakty)
od 2 000 Kč
Webová vizitka Plus
1 stránka (informace o firmě, nabídka služeb, kontaktní formulář, kontakty)
od 4 000 Kč
Web vícestránkový
Grafika na míru, Wordpress
od 13 000 Kč
Eshop W
Grafika na míru, Wordpress + WooCommerce
od 30 000 Kč
Eshop M
Grafika na míru, Magento
od 60 000 Kč

Webové stránky

Hodinové sazby

Sazba, retuše, úpravy scanů, korektury
900 Kč
Obrazové montáže, náročné DTP práce
1 200 Kč
Programování
1 500 Kč
Správa webů
900 Kč

Hodinové sazby

Předplacené tarify pro správu webů

4 hodiny práce / měsíc
3 200 Kč
6 hodin práce / měsíc
4 700 Kč
8 hodin práce / měsíc
6 000 Kč
10 hodin práce / měsíc
7 200 Kč

Předplacené tarify
Další

Obchodní podmínky

Poskytování služeb a dodávání věcí v oblastech grafických návrhů, vizuálního stylu, reklamy, webdesignu, on-line aplikací, marketingového poradenství a zprostředkování vč. zprostředkování licencí jiných autorů apod. se řídí následujícími všeobecnými obchodními podmínkami.

Obchodní podmínky

Sídlo, poštovní adresa

Proskovická 71
700 30 Ostrava - Výškovice
Czech Republic

Kontaktní osoba

BcA. Radovan Adamíček
Tel.: +420 724 898 722
E-mail: adamicek@exaltor.cz

Fakturační údaje

IČ: 70016852
DIČ: CZ7111065511
Bankovní spojení: FIO 2700406473/2010