Exaltor - grafika, internet, reklama

Přeskočit navigaciGrafika

Návrhy a sazba

V oblasti tištěných materiálů vám naše studio vytvoří tiskové podklady od grafického návrhu přes tiskové předlohy až po tisk. Vytváříme grafické návrhy firemních prezentačních tiskovin (katalogů, letáků, nabídkových listů, výročních zpráv, dopisních papírů, vizitek, apod.), ale také i plakátů a vstupenek na nejrůznější akce. Jsme schopni zpracovat vše od návrhu vizitky až po kompletní corporate design.

Naše služby jsou komplexní, připravíme podkladové materiály, navrhneme grafiku, provedeme předtiskovou přípravu, vytiskneme. A to vše, za velmi příznivých podmínek.

Snažíme se o to, aby naše studio, charakterizovala především kvalita a pružnost, což nám umožňuje přizpůsobit se Vašim požadavkům.

Korektury

Korekturu Vám můžeme poslat e-mailem jako soubor ve formátu PDF, nebo náhled ve formátu JPG. Popřípadě můžeme náhled umístit na naše internetové stránky, kde jej můžete shlédnout.