Skip to main content

Ceník – webhosting a domény 

Webhosting 

Stan­dard 10 GB
Linux, 10 GB, 1 domé­na, PHP, MySQL

1 500 Kč/rok

Multi‑2 15 GB
Linux, 15 GB, 2 domé­ny, PHP, MySQL

2 220 Kč/rok

Multi‑3 20 GB
Linux, 20 GB, 3 domé­ny, PHP, MySQL

3 630 Kč/rok

Multi‑5 30 GB
Linux, 30 GB, 5 domén, PHP, MySQL

5 100 Kč/rok


Web­hos­ting

Webhosting pro eshopy (Magento, Prestashop, Woocommerce) 

Start
Pro­stor 15 GB + DB 1 GB, 10 000 polo­žek v DB, PC 10 000

420 Kč/měsíc

Slim
Pro­stor 25 GB + DB 2 GB, 20 000 polo­žek v DB, PC 20 000

515 Kč/měsíc

Stan­dard
Pro­stor 40 GB + DB 5 GB, 30 000 polo­žek v DB, PC 30 000

700 Kč/měsíc

Extra
Pro­stor 60 GB + DB 10 GB, 40 000 polo­žek v DB, PC 40 000

895 Kč/měsíc

Vysvět­liv­ky:

  • PC: cel­ko­vý počet zazna­me­na­ných pro­ce­sů na ser­ve­ru denně
  • Polo­žek v DB: cel­ko­vé množ­ství jed­not­li­vých pro­duk­to­vých karet v eshopu

Při roč­ní plat­bě jeden měsíc zdar­ma.


Web­hos­ting pro eshopy

Domény 

.cz

255 Kč/rok

.com

390 Kč/rok

.eu

245 Kč/rok

.sk

500 Kč/rok

Ceny dal­ších domén na vyžádání

Domé­ny

Ostatní služby 

Navý­še­ní dis­ko­vé­ho pro­sto­ru nad stan­dard­ní limit o 1 GB

200 Kč/rok

Služ­by zahr­nu­jí­cí úkon admi­nis­trá­to­ra (kaž­dých zapo­ča­tých 15 min.)

300 Kč


Ostat­ní služby